CASES & YDELSER

Udvalgte tidligere ellere aktive projekter hos Center For Social Nytænkning

forhal2

CASE

GENTÆNK JOBCENTERET
i fysisk form

I samarbejde med Aarhus Kommune har CFSN fået til ansvar at skabe forandringer på forskellige lokationer og tilbud tilknyttet Aarhus Jobcenter. Projektet har til formål at skabe et bedre møde mellem ansatte og borgere, og sikre en tryg og behageligt oplevelse for de mennesker som bruger lokationerne. 

En undersøgelse af effekten af at tilknytte borgerstyrede budgetter på 25.000 kroner til langtidsledige unge, som alligevel går under betegnelsen “uddannelsesparate. Hvilken effekt har midlerne på de unges vej mod job og uddannelse, og hvilken påvirkning kan projektet have på relationen mellem de unge og sagsbehandlerne?

CFSN har undersøgt udviklingen på kontanthjælpsområdet med fokus på sårbare og udsatte borgere og kommer herigennem med et bud på løsningen til at få langtidsledige i job eller uddannelse. Den indsamlede viden er sammensat i bogen “Motiveret Beskæftigelse” samt et forsøgsdesign efterfølgende. 

CFSN afholdte konferencen “Fremtidens Kontanthjælp” på Christiansborg med stor succes. Den blev inspirationen til at spørge en række af oplægsholderne fra konferencen og andre fagfolk og praktikere, om de ville medvirke i en antologi under samme navn. Resultatet er en antologi med 11 bidrag, som går til kontanthjælpsområdet fra forskellige vinkler.

CASE

SOCIALFAGLIGT FORLAG

I erkendelsen af at megen forskning og viden om social- og beskæftigelsesområdet primært læses i en lukket kreds og sjældent følges op med en indsats for at implementere viden i lovgivning, valgte vi at etablere et forlag til at udgive den viden vi, og på sigt andre, indsamler på området. Her har vi bl.a. udgivet antologien “Fremtidens Kontanthjælp” og bogen “Motiveret Beskæftigelse”.

Center For Social Nytænknng har indhentet aktindsigt i en række sager i jobcentrene for kontanthjælpsmodtagere i Danmark. Vi har gennemgået og kortlagt alle sagernes hændelser – fra indhentning af lægeoplysninger til sagsbehandlerskift. Formålet er at se hvad en “sag” reelt set indeholder og hvad vi bruger fagligheden og pengene på, på jobcenterområdet – og hvordan man kan forbedre  indsatsen på området. Tidslinjerne er frit tilgængelige til download. 

Ydelser som vi tilbyder hos Center For Social Nytænkning. 

Skærmbillede 2020-11-20 kl. 13.56.16

YDELSE

FOREDRAG & UNDERVISNING

Steffen Rasmussen hos CFSN har afholdt 200+ oplæg for kommuner, uddannelser, virksomheder, konferencer, m.m. om social- og beskæftigelsesområdet. 

Skærmbillede 2023-04-10 kl. 12.58.35

YDELSE

OPSÆTNING AF BØGER, HÆFTER, M.M

Grundet eget forlag og mange grafiske opgaver, tilbyder vi også andre aktører indenfor det sociale område hjælp til opsætning af bøger, grafisk arbejde, tekst-bearbejdning, m.m. 

åbning21

YDELSE

PLANLÆGNING af konferencer & EVENTS

Noget af det vi elsker at lave er opsætningen af større events som eksempelvis faglige konferencer, fundraising-middage og andre events med udgangspunkt i socialområdet.

49321440_2283530675260142_6892152844732858368_n

YDELSE

WEBDESIGN &
GRAFISK

Mange sociale aktører og tilbud mangler professionelle hjemmesider og grafiske materialer, men har ikke råd til store bureauer. Dette er altid en opgave vi sætter stor glæde i at være med til at arbejde på! 

Referencer:

Stemmer For Hjem
Impact Designs
Rumett
Hiche Studios
Norman
Actura
Mobionic
Dina Thorslund
M.fl. 

45767227_2244120559201154_9164984009460023296_n

YDELSE

fundraising

Viden om fondsansøgninger, arbejdet med at få donationer fra erhvervslivet og solide medlemsdatabaser er enormt vigtige for foreninger og organisationer. Derfor underviser vi i – og udfører – arbejdet omkring dette.  

45660911_2243363892610154_3886091524726849536_n

YDELSE

EVALUERINGER & UNDERSØGELSER

Én ting er at udvikle og fundraise til et godt projekt. Men hvis det skal kunne forankres er det vigtigt med databaseret viden om målgruppen, effekten og hvad projektet har haft af impacts og forhindringer. Vi laver gerne dataindsamling, interviews og evalueringerne inddrager både kvantitativt og kvalitativt materiale. 

Skærmbillede 2023-04-10 kl. 12.56.27

YDELSE

ORGANISATIONS-UDVIKLING

Noget af det vi er bedst til er at være med til at udvikle, vækste og forankre sociale tilbud. Vi hjælper jer gerne med at se ind i organisationens opbygning, funding, planlægning og projekter. 

Ydelser som vi tilbyder hos Center For Social Nytænkning. 

Skærmbillede 2020-11-20 kl. 13.56.16

YDELSE

FOREDRAG & UNDERVISNING

Steffen Rasmussen hos CFSN har afholdt 200+ oplæg for kommuner, uddannelser, virksomheder, konferencer, m.m. om social- og beskæftigelsesområdet. 

Skærmbillede 2023-04-10 kl. 12.58.35

YDELSE

OPSÆTNING AF BØGER, HÆFTER, M.M

Grundet eget forlag og mange grafiske opgaver, tilbyder vi også andre aktører indenfor det sociale område hjælp til opsætning af bøger, grafisk arbejde, tekst-bearbejdning, m.m. 

åbning21

YDELSE

PLANLÆGNING af konferencer & EVENTS

Noget af det vi elsker at lave er opsætningen af større events som eksempelvis faglige konferencer, fundraising-middage og andre events med udgangspunkt i socialområdet.

49321440_2283530675260142_6892152844732858368_n

YDELSE

WEBDESIGN &
GRAFISK

Mange sociale aktører og tilbud mangler professionelle hjemmesider og grafiske materialer, men har ikke råd til store bureauer. Dette er altid en opgave vi sætter stor glæde i at være med til at arbejde på! 

45767227_2244120559201154_9164984009460023296_n

YDELSE

fundraising

Viden om fondsansøgninger, arbejdet med at få donationer fra erhvervslivet og solide medlemsdatabaser er enormt vigtige for foreninger og organisationer. Derfor underviser vi i – og udfører – arbejdet omkring dette.  

45660911_2243363892610154_3886091524726849536_n

YDELSE

EVALUERINGER & UNDERSØGELSER

Én ting er at udvikle og fundraise til et godt projekt. Men hvis det skal kunne forankres er det vigtigt med databaseret viden om målgruppen, effekten og hvad projektet har haft af impacts og forhindringer. Vi laver gerne dataindsamling, interviews og evalueringerne inddrager både kvantitativt og kvalitativt materiale. 

Skærmbillede 2023-04-10 kl. 12.56.27

YDELSE

ORGANISATIONS-UDVIKLING

Noget af det vi er bedst til er at være med til at udvikle, vækste og forankre sociale tilbud. Vi hjælper jer gerne med at se ind i organisationens opbygning, funding, planlægning og projekter. 

CFSN / SOCIALFAGLIGT FORLAG 
STEFFEN@CFSN.DK / (0045) 26195278