Konferencer i Aarhus & KBH

Fremtidens Funding af Sociale Indsatser

Dokk1, Aarhus, 24 Maj
Fællessalen, Christiansborg, 31 Maj.

Deltagergebyr: betal hvad du vil - også ingenting.

Konference i Aarhus & KBH:
FREMTIDENS FUNDING AF SOCIALE INDSATSER

Dokk1, Aarhus 24 Maj. 
Fællessalen, Christiansborg, 31 Maj. 

Deltagergebyr? Betal hvad du eller i vil – også ingenting. 

ARRANGERES AF

KONFERENCERNES INDHOLD

KONFERENCERNES
INDHOLD

Hvordan stopper vi “The NonProfit Starvation Cycle”?
Hvordan sikrer vi øget trivsel og tryghed for både borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere i sociale indsatser?
Hvordan undgår vi at de med de bedste relationer på Christiansborg sikres midlerne? 
Kan fonde og erhvervsliv finde incitament i langsigtet driftsstøtte?

Faglige og innovative sociale projekter og indsatser blomstrer landet over og har gjort det i mange år. Kommuner og stat gør i stigende grad brug af disse initiativer, der dog ofte lider under det, der betegnes som “The NonProfit Starvation Cycle.”

Dette begreb udspringer af organisationernes konstante kamp for projektmidler, nye ideer, udbudssejre, fondsmidler og samarbejdspartnere, hvilket samtidig forhindrer den kerneopgave, man måske lykkes med, i at få fuldt fokus.

Medarbejdere og ledere lever i konstant usikkerhed om de kommende år. Det kan dermed være udfordrende at fastholde de dygtigste medarbejdere, da lønnen er lavere end i det offentlige, og selv de bedste projekter bærer risikoen for lukning eller beskæring år efter år.

Samtidig står de danske jobcentre (som ofte gør brug af de sociale indsatser) og den tilhørende lovgivning over for et muligt paradigmeskifte. På Christiansborg og i fondsverdenen er der en voksende åbenhed over for at se på den bagside af det, der i mange år har krævet nye projekter og ideer for at tildele midler til organisationer og foreninger.

Med øget fokus på at sikre organisationernes drift, ligestille vilkårene og ændre tilgangen til finansiering, kan vi måske forbedre kvaliteten af indsatserne, øge trivslen hos medarbejdere, frivillige og ledere samt sikre de sociale indsatser for fremtiden.

Inddragelse af evidens, data, innovation og høj faglighed stigende blandt danske sociale iværksættere og aktører. Landet over gennemføres utallige forsøg og dataindsamlinger, der desværre alligevel ofte ender med at samle støv efter projektets afslutning, grundet ophør af finansiering og manglende muligheder for forankring.

Derfor ønsker vi hos CFSN for alvor at tage hul på den debat, som er ved at åbne sig, og undersøge, hvordan vi kan sikre, at alle, der udvikler sociale initiativer til gavn for mennesker, kommuner og staten, får de bedst mulige vilkår.

Derfor inviterer vi sociale aktører, iværksættere, fonde, politikere, kommuner og andre interesserede til to gratis konferencer – én i Aarhus og én i København.

Konference i Aarhus & KBH

Fremtidens Funding af Sociale Indsatser

Dokk1, Aarhus, 24 Maj. Fællessalen, Christiansborg, 31 Maj.

Deltagergebyr: betal hvad du vil - også ingenting.

Konference i Aarhus & KBH:
FREMTIDENS FUNDING AF SOCIALE INDSATSER

Dokk1, Aarhus 24 Maj. 
Fællessalen, Christiansborg, 31 Maj. 

Deltagergebyr? Betal hvad du eller i vil – også ingenting. 

ARRANGERES AF

KONFERENCERNES INDHOLD

KONFERENCERNES
INDHOLD

Hvordan stopper vi “The NonProfit Starvation Cycle”?
Hvordan sikrer vi øget trivsel og tryghed for både borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere i sociale indsatser?
Hvordan undgår vi at de med de bedste relationer på Christiansborg sikres midlerne? 
Kan fonde og erhvervsliv finde incitament i langsigtet driftsstøtte?

Faglige og innovative sociale projekter og indsatser blomstrer landet over og har gjort det i mange år. Kommuner og stat gør i stigende grad brug af disse initiativer, der dog ofte lider under det, der betegnes som “The NonProfit Starvation Cycle.”

Dette begreb udspringer af organisationernes konstante kamp for projektmidler, nye ideer, udbudssejre, fondsmidler og samarbejdspartnere, hvilket samtidig forhindrer den kerneopgave, man måske lykkes med, i at få fuldt fokus.

Medarbejdere og ledere lever i konstant usikkerhed om de kommende år. Det kan dermed være udfordrende at fastholde de dygtigste medarbejdere, da lønnen er lavere end i det offentlige, og selv de bedste projekter bærer risikoen for lukning eller beskæring år efter år.

Samtidig står de danske jobcentre (som ofte gør brug af de sociale indsatser) og den tilhørende lovgivning over for et muligt paradigmeskifte. På Christiansborg og i fondsverdenen er der en voksende åbenhed over for at se på den bagside af det, der i mange år har krævet nye projekter og ideer for at tildele midler til organisationer og foreninger.

Med øget fokus på at sikre organisationernes drift, ligestille vilkårene og ændre tilgangen til finansiering, kan vi måske forbedre kvaliteten af indsatserne, øge trivslen hos medarbejdere, frivillige og ledere samt sikre de sociale indsatser for fremtiden.

Inddragelse af evidens, data, innovation og høj faglighed stigende blandt danske sociale iværksættere og aktører. Landet over gennemføres utallige forsøg og dataindsamlinger, der desværre alligevel ofte ender med at samle støv efter projektets afslutning, grundet ophør af finansiering og manglende muligheder for forankring.

Derfor ønsker vi hos CFSN for alvor at tage hul på den debat, som er ved at åbne sig, og undersøge, hvordan vi kan sikre, at alle, der udvikler sociale initiativer til gavn for mennesker, kommuner og staten, får de bedst mulige vilkår.

Derfor inviterer vi sociale aktører, iværksættere, fonde, politikere, kommuner og andre interesserede til to gratis konferencer – én i Aarhus og én i København.

PROGRAM, CHRISTIANSBORG, FÆLLESSALEN

PROGRAM, AARHUS, DOKK1, STORE SAL

OBS: Det er gratis at deltage, men jeg opfordrer til symbolsk deltagerbetaling grundet udgifterne som CFSN ellers skal afholde. 
Ved afbud ned til 4 dage før, opkræves (af tidligere erfaringer) et afbudsgebyr på 250 kr. pr. person.

TILMELDING, AARHUS

TILMELDING, CHRISTIANSBORG

ANDRE PROJEKTER HOS CFSN

Udvalgte tidligere ellere aktive projekter hos Center For Social Nytænkning

forhal2

CASE

GENTÆNK JOBCENTERET
i fysisk form

I samarbejde med Aarhus Kommune har CFSN fået til ansvar at skabe forandringer på forskellige lokationer og tilbud tilknyttet Aarhus Jobcenter. Projektet har til formål at skabe et bedre møde mellem ansatte og borgere, og sikre en tryg og behageligt oplevelse for de mennesker som bruger lokationerne. 
I foråret 2024 går turen til Uddannelseshuset i Esbjerg med samme indsats.  

En undersøgelse af effekten af at tilknytte borgerstyrede budgetter på 25.000 kroner til langtidsledige unge, som alligevel går under betegnelsen “uddannelsesparate. Hvilken effekt har midlerne på de unges vej mod job og uddannelse, og hvilken påvirkning kan projektet have på relationen mellem de unge og sagsbehandlerne?

CFSN har undersøgt udviklingen på kontanthjælpsområdet med fokus på sårbare og udsatte borgere og kommer herigennem med et bud på løsningen til at få langtidsledige i job eller uddannelse. Den indsamlede viden er sammensat i bogen “Motiveret Beskæftigelse” samt et forsøgsdesign efterfølgende. 

CFSN afholdte konferencen “Fremtidens Kontanthjælp” på Christiansborg med stor succes. Den blev inspirationen til at spørge en række af oplægsholderne fra konferencen og andre fagfolk og praktikere, om de ville medvirke i en antologi under samme navn. Resultatet er en antologi med 11 bidrag, som går til kontanthjælpsområdet fra forskellige vinkler.

CASE

SOCIALFAGLIGT FORLAG

I erkendelsen af at megen forskning og viden om social- og beskæftigelsesområdet primært læses i en lukket kreds og sjældent følges op med en indsats for at implementere viden i lovgivning, valgte vi at etablere et forlag til at udgive den viden vi, og på sigt andre, indsamler på området. Her har vi bl.a. udgivet antologien “Fremtidens Kontanthjælp” og bogen “Motiveret Beskæftigelse”.

Center For Social Nytænknng har indhentet aktindsigt i en række sager i jobcentrene for kontanthjælpsmodtagere i Danmark. Vi har gennemgået og kortlagt alle sagernes hændelser – fra indhentning af lægeoplysninger til sagsbehandlerskift. Formålet er at se hvad en “sag” reelt set indeholder og hvad vi bruger fagligheden og pengene på, på jobcenterområdet – og hvordan man kan forbedre  indsatsen på området. Tidslinjerne er frit tilgængelige til download. 

CFSN / SOCIALFAGLIGT FORLAG 
STEFFEN@CFSN.DK / (0045) 26195278