CHARTER FOR SOCIAL NYTÆNKNING

Charteret er resultatet af et langvarigt samarbejde imellem Center For Social Nytænkning og Lind Invest. 

Med charteret ønsker vi at skabe en national, tværpolitisk og samlende platform. En platform som kan danne rammerne om fremtidens løsninger på sociale udfordringer.  Charteret er et bud på hvilke elementer man skal indtænke i forsøget på at udvikle de offentlige, sociale indsatser, så vi kan hjælpe de mennesker der har mest brug for det – imens vi skaber bedre vilkår for de mennesker som går på arbejde for at hjælpe andre, hver dag.

Se videoen herunder, og nærlæs herefter charteret og se hvem der har skrevet under på charteret. 

Charteret danner udgangspunkt for alle initiativer under Center For Social Nytænkning.   

BEDRE OFFENTLIGE SOCIALE LØSNINGER – I EKSISTERENDE RAMMER

Charter For Social Nytænkning kalder på bedre offentlige sociale løsninger på tværs af indsatser.  

Vi mener altså ikke at diskussionen skal omhandle hvorvidt der skal tilføres flere eller færre midler til de offentlige, sociale indsatser. Vi ønsker blot at vi – med udgangspunkt i forskning, fakta og en tværpolitisk tilgang – prøver nye veje indenfor de eksisterende rammer, med hjælpen til mennesker i fokus. Det skal understreges at alle forsøg tilknyttet charteret tilknyttes følgeforskning og evidens og tager udgangspunkt i de seks søjler. 

EKSEMPEL: VERDENS DYRESTE BESKÆFTIGELSESINDSATS

Én retning kunne være beskæftigelsesindsatsen for de mest sårbare ledige. Men det kan også være andre indsatsområder. Danmark er eksempelvis dét land i verden der bruger suverænt flest penge på beskæftigelsesindsatsen i forhold til økonomiens størrelse. I 2016 brugte vi 16 mia. kroner af skatteydernes penge på udgifter til bl.a. aktivering, administration og andre beskæftigelsesindsatser. Ifølge VIVE (Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd) er der 282.000 socialt udsatte i Danmark. Nettoudgiften for samfundet hertil er på intet mindre end 41,3 mia. kr. årligt. Udgiften til de mest udsatte borgere er altså 339.000 kr. om året pr. person.

På blot 10 år er beskæftigelseslovgivningen lavet om hele 77 gange og fylder i dag 30.000 sider. Serviceloven fylder blot 50. En sagsbehandler bruger idag min. 45 min. pr. time på administration. Der afholdes omkring 2,6 mio. samtaler med ledige hvert år, ligesom aktivering årligt omfatter intet mindre end 750.000 aktiveringsforløb. Alt imens viser forskningen viser at for sårbare og/eller udsatte mennesker har netop aktivering, sanktioner og krav den modsatte effekt af det vi ønsker, som jo netop er at flere mennesker modtager uddannelse, er i arbejde – og lever et liv med sundhed, livsglæde og livskvalitet. 

VIL I VÆRE MED?

I samarbejde imellem forskere, praktikere, kommuner og civilsamfundet udvikler vi rapporter og forsøg som knytter sig til charterets seks søjler. Du kan læse charteret herunder. Herefter er det vores håb at din kommune, din virksomhed, din afdeling, din organisation eller din forening vil være med til at støtte charteret ved at skrive under på formlen her i bunden og vedhæfte logo. Vi sender også gerne en A1 plakat i det flot, mat og tykt papir, som i kan hænge på kontoret. 

Sammen kan vi skabe forandringer som sikrer bedre vilkår for borgere, medarbejdere og kommuner i mange år frem!