Motiveret Beskæftigelse

charter for social nytænkning

SOCIALFAGLIGT FORLAG

arbejdsfællesskabet "social innovators hub"

KONFERENCER

KONFERENCER

tidslinjer over sagsforløb

fremtidens kontanthjælp

debat, lobbyisme og kronikker

CFSN / SOCIALFAGLIGT FORLAG 
STEFFEN@CFSN.DK / (0045) 26195278