Pressemeddelelse

Ungebudgetter skal lede unge i job og uddannelse

Med adgang til et borgerstyret budget på 25.000 kr. er det målet, at unge som har stået udenfor job og uddannelse i mere end 10 måneder kan få indflydelse på og ansvar for deres vej til job og uddannelse. Her går Aarhus Kommune nu forrest med at teste indsatsen i projektet Ungebudgetter – et samarbejde mellem Center For Social Nytænkning, Aarhus Kommune og Lind Invest. Bliver projektet en succes, er det ambitionen at skalere det til gavn for både kommunens økonomi og de unge.

Alt for mange unge står udenfor både job og uddannelse alt for længe. Det påvirker deres fysiske og mentale velvære. Vejen fra uddannelseshjælp til uddannelse eller job kan for nogen være kort, mens andre unge med komplekse problematikker oplever overgangen som lang, svær og uoverskuelig at løse alene. I projektet Ungebudgetter går Aarhus Kommune nu forrest ved at være den første kommune til at nytænke og afprøve en anden tilgang i beskæftigelsesindsatsen for unge 18-30-årige på uddannelseshjælp, som har været uden job og/eller uddannelse i minimum 10 måneder.

Ungebudgetter er et eksperimenterende projekt, hvor de unge og deres sagsbehandler får adgang til et borgerstyret budget på 25.000 kroner per ung, hvor det er målet at fremme de unges vej mod job og uddannelse. Ungebudgetter sætter de unges drømme og ønsker i fokus, hvor de i tæt dialog med sagsbehandler i højere grad kan forme deres indsats ud fra individuelle ønsker og behov.

Steffen Rasmussen fra Center For Social Nytænkning har taget initiativ til projektet og udtaler:

Ungebudgetter bygger på en stor undersøgelse af beskæftigelsesindsatsens historik, hvor evidensen peger på en præmis om, at de unge rigtigt gerne vil i job og uddannelse, og at relationer har stor betydning, hvor oplevelsen af at ens drømme kan opfyldes kan være enormt motiverende. I mit tidligere arbejde hos Fundamentet oplevede jeg ofte unge, som var klar til at tage vigtige skridt mod et andet slags liv, men manglede netop de muligheder, som det her projekt kan igangsætte. Jeg er enormt spændt på at følge projektet over de kommende år, og se hvad midlerne bruges på og hvilke resultater vi får – og forhåbentligt opstarte projektet i andre kommuner senere,” siger Steffen Rasmussen.

Ungebudgetter tager udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov – og arbejder ud fra en motiveret tilgang, hvor lov og krav ikke holder den unge tilbage. Borgerbudgettet på 25.000 kr. bruges til det, de unge mener er nødvendigt for at hjælpe dem i job og/eller uddannelse. Budgettets anvendelighed er dermed ikke fastdefineret, og de unge skal indstille forslag til anvendelse af det, hvor kommunen godkender og disponerer, forklarer Social- og beskæftigelsesrådmand i Aarhus Kommune, Kristian Würtz:

”Jeg tror på, at vi kan hjælpe flere unge bedre, hvis vi skaber muligheder for, at de unge selv kan være med til at bygge broen til drømmeuddannelsen eller -drømmejobbet. Det glæder mig, at samarbejdet med Center for Social Nytænkning og Lind Invest giver os mulighed for at prøve ambitionen af i praksis,” siger Kristian Würtz.

Projektet skal udover den støtte det giver til de unge og deres sagsbehandler, undersøge, hvilke effekter for borgeren, kommunen og samfundet, der kan måles på investeringerne. Samt undersøge, hvad de unge bruger borgerbudgettet på, og hvad det fremmer deres beskæftigelse og/eller uddannelse.

“Aarhus Kommune går forrest i at nytænke og skabe bedre uddannelses- og jobmuligheder for de unge. Såfremt indsatsen virker, er det kommunens hensigt at forelægge indsatsen til politisk overvejelse for en implementering af indsatsen og tilgangen i den ordinære beskæftigelsesindsats for de unge. Derfor evaluerer og måler vi indsatsens værdi for de unge, sagsbehandlerne, kommunen og samfundet. For os handler det om at skabe vedvarende forandringer, der skaber større værdi og målbar effekt ud fra de eksisterende rammer og økonomi i de offentlige indsatser,” siger Henrik Lind, Lind Invest.


Lind Invest har sammen med Center for Social Nytænkning et længerevarende samarbejde, hvor sociale indsatser nytænkes og afprøves. Her er beskæftigelsesindsatsen et fokusområde.


OM PROJEKT UNGEBUDGETTER

Ungebudgetter gennemføres af Aarhus Kommune i samarbejde med Center for Social Nytænkning (CFSN) og Lind Invest. CFSN er projektleder, Lind Invest evaluerer og måler effekten af projektet. Projektet er finansieret af hhv. Aarhus Kommune med 150.000 kr. og af Lind Invest med 350.000 kr.

Projektet igangsættes nu og løber over en indsatsperiode på to år – og en evalueringsperiode på ét år.

Målgruppen er unge mellem 18 og 30 år, der har været ledige i mere end 10 måneder.
20 unge deltager i Projekt Ungebudgetter.

De unge udvælges randomiseret på sagsbehandlerniveau – en række sagsbehandlere er udvalgt og disses borgere kan indgå i projektet. Der sker altså ikke en forhåndsudvælgelse af bestemte borgere, men i stedet en randomiseret udvælgelse. 

Hvis evalueringsanalysen viser, at skaber effekt, der som minimum lever op til aftalte succeskriterier og leder til mere effektiv kommunal indsats end den ordinære beskæftigelsesindsats, forpligter kommunen sig til at forelægge indsatsen for den rette lokale, politiske instans – med henblik på politisk overvejelse af implementering af indsatsen i den kommunale beskæftigelsesindsats med beløbet på 25.000 kroner. 

Projektet udspringer af Motiveret Beskæftigelse og er baseret på Charter For Social Nytænkning og dets seks søjler, som er skabt af Center for Social Nytænkning og Lind Invest, og som Aarhus Kommune er blandt underskriverne af: www.cfsn.dk/charter

Læs mere om Ungebudgetter her: https://cfsn.dk/ungebudgetter/